Изключването На Акумулатора Ще Нулира Ли Кодовете?

Изключването на акумулатора ще нулира ли TCM?

Изключването на акумулатора може да доведе до проблеми и при всяко друго изключване на захранването. Изключването на акумулатора ще доведе до нулиране на TCM и изтриване на всички предварителни настройки на радиото, часовника и кодовете за заключване на вратите.

Изключването на акумулатора ще нулира ли кодовете?

Как се изтриват кодове от OBD?

Ето как да изтриете досадната лампичка за проверка на двигателя със скенер:

  • Вземете скенера и свържете интерфейсния кабел или устройството към порта OBD2 на вашия автомобил.
  • Включете запалването в положение ON.
  • Натиснете бутона READ (ЧЕТЕНЕ) в инструмента за сканиране.
  • Натиснете бутона ERASE на скенера, за да изтриете кода за неизправност.