Как Се Изключва Сервизната Лампа На Renault Captur 2021?

Как да изключите индикатора за необходимост от поддръжка на автомобила?

Поставете ключа в запалването и го завъртете в позиция едно, позицията непосредствено преди стартиране на автомобила. Натиснете и задръжте бутона за нулиране на брояча на изминатите километри на арматурното табло, след което завъртете ключа в положение две. Да продължите да държите бутона за нулиране на брояча на изминатите километри за 10 секунди. След това индикаторът трябва да мига, евентуално да издаде звуков сигнал и след това да изгасне.

Как се изключва сервизната лампа на Renault Captur 2021?