Как Се Използва Бутонът За Стартиране?

Какво означава, че бутонът за стартиране мига?

Светлината е зелена: Това означава, че двигателят работи или е готов да бъде стартиран. Светлината мига в зелено: Това означава, че заключването на волана не е освободено. Светлината мига в жълт цвят: Това означава, че е възможно да има проблем със системата и трябва незабавно да се направи преглед на автомобила.

Как се използва бутонът за стартиране?

Защо стартирането с бутон е червено?

Ако светне предупредителната лампа KEY (червена) или мига светлинният индикатор за стартиране с бутон (кехлибарен), това може да означава, че двигателят може да не стартира по обичайния метод за стартиране (за автомобили с инструментален клъстер тип А/тип В (Search), съобщенията се показват в инструменталния клъстер).

Как се използва бутонът за стартиране?

Подобре ли е ключ или безключово стартиране?

Предимства. Плюсовете на безключовата система включват сигурност и удобство. Много по-трудно е да се открадне автомобилът, тъй като потенциалният крадец ще се нуждае от вашето ключодържателско устройство. Също така е по-удобна, тъй като трябва да държите ключодържателя само в джоба си.

Как се използва бутонът за стартиране?

Как се стартира автомобил с бутален старт отвън?

Бързо ръководство

  • Натиснете спирачката. Натиснете и задръжте спирачката.
  • Натиснете и задръжте бутона за стартиране/спиране на двигателя. Натиснете и задръжте бутона за стартиране на двигателя, докато двигателят се стартира или изключи.
  • Запомнете ключодържателя.
  • Натиснете спирачката.
  • Натиснете и задръжте бутона за стартиране/спиране на двигателя.
  • Запомнете ключодържателя.
  • Натиснете спирачката.

Защо бутонът ми мига в зелено?

Ако светлинният индикатор за стартиране с бутон за натискане (зелен) мига и се чува звуков сигнал, това означава, че воланът не е отключен.

Как се използва бутонът за стартиране?

Защо автомобилът ми мига в оранжево?

Жълт/оранжев цвят.

Жълтата или оранжевата светлина, подобно на лампата за проверка на двигателя, обикновено сигнализира за част, която се нуждае от сервизно обслужване или подмяна извън редовното сервизно обслужване. Мигаща жълта светлина означава, че този компонент трябва да бъде проверен незабавно.

Как се използва бутонът за стартиране?