Как Се Прониква В Renault Megane?

Как престъпниците проникват в автомобилите?

Ето някои действия, които могат да се считат за проникване в заключен автомобил за целите на калифорнийския закон за кражба с взлом: разбиване на прозореца на заключен автомобил, за да се влезе в него, протягане на ръка през отворен прозорец на автомобил, за да се отключи вратата му без разрешението на собственика, и. използване на отвертка за отваряне на заключен багажник на автомобил.