Кой Двигател Изразходва По-Малко Гориво?

Защо дизеловите двигатели използват по-малко гориво?

Дизеловите двигатели са по-икономични от бензиновите, защото дизеловите двигатели имат по-висок топлинен КПД от бензиновите. Термичната ефективност е, казано на лаишки език, каква част от енергията в едно гориво се превръща в механична енергия.

Кой двигател изразходва по-малко гориво?

Кое е по-евтино за поддръжка - дизеловото или бензиновото гориво?

Поддръжката на дизеловите двигатели е по-евтина като цяло, тъй като дизеловите двигатели имат по-малко проблеми от бензиновите; но дизелите са по-скъпи, когато се нуждаят от ремонт. Поддръжката на дизеловия автомобил като цяло няма да ви струва по-скъпо, отколкото за бензиновия вариант, в зависимост от вида на дизеловия автомобил, който имате.