Лекуват Ли Съдовите Лекари Синдрома На Рейно?

Кой лекар се занимава с болестта на Рейно?

Вашият първичен лекар вероятно ще може да диагностицира болестта на Рейно въз основа на вашите признаци и симптоми. В някои случаи обаче може да бъдете насочени към лекар, който е специализиран в областта на заболяванията на ставите, костите и мускулите (ревматолог).

Лекуват ли съдовите лекари синдрома на Рейно?