Можете Ли Да Прескочите Лош Стартер?

Как да тествам стартера си с джъмпер кабели?

Стартерът трябва да върти/завива двигателя. Ако не го прави, проблемът е в кабелите, връзките или релето. Ако не го прави, завъртете двигателя, свържете черния/отрицателен кабел на стартера като заземяване между задвижването и отрицателната клема на акумулатора. Докоснете червения кабел до положителната клема на стартера.

Можете ли да прескочите лош стартер?