Защо Стоп/Стартът Не Работи?

Коя клема на акумулатора на автомобила се изключва първа?

Когато изключвате кабелите от стария акумулатор, отключете първо отрицателния, а след това положителния. Свържете новия акумулатор в обратен ред, първо положителния, после отрицателния."

Напълно заредени ли са автомобилните акумулатори, когато са нови?

Когато купувате автомобилен акумулатор, той обикновено се доставя достатъчно зареден, за да стартира автомобила ви, до около 90% от капацитета. Не е необходимо да зареждате автомобилния акумулатор преди първото му използване.

Защо стоп/стартът не работи?

Подобен ли е Green Flag от RAC?

Кой е най-добрият в ремонта на автомобили на пътя? Отново, Green Flag са най-добрите тук, като ремонтират 86% от всички автомобили на пътя. RAC и AA са на второ място с равен брой точки, като и двете компании твърдят, че могат да отстранят 80 % от повредите на пътя.

Защо стоп/стартът не работи?

Мога ли да се обадя на Green Flag за изтощен акумулатор?

Ако тя се изтощи, автомобилът ви спира да работи. А разредените акумулатори са причина номер едно техниците на Green Flag да бъдат викани да спасяват шофьори.

Защо стоп/стартът не работи?