Er Raynauds Symmetrisk?

Er Raynauds sygdom bilateral symmetrisk?

Raynauds fænomen (RP) er karakteriseret ved digitale iskæmiske anfald efterfulgt af cyanose og erytem. Det er normalt bilateralt, symmetrisk, ses oftest hos unge kvinder og betragtes som en primær (klassisk, idiopatisk) form og et benignt klinisk problem.

Er Raynauds symmetrisk?

Er Raynauds syndrom unilateralt eller bilateralt?

Unilateralt Raynauds fænomen er langt mindre almindeligt og altid sekundært til lokal eller regional vaskulær sygdom. Behandlingen af Raynaud-fænomenet skal tilpasses til graden af ubehag og til årsagen til den vasomotoriske lidelse. Ordination af lægemidler skal begrænses til de mest alvorlige tilfælde.

Er ANA positiv ved Raynauds?

Tilbagevendende testning

Hos en patient, der præsenterer sig med Raynaud-fænomenet, berettiger en positiv ANA-test (selv i fravær af andre symptomer) hyppigere opfølgning, urinanalyse og måske henvisning til en reumatolog.