Hvad Er Årsagen Til, At Lyset For Stabilitetskontrol Tændes?

Hvad er symptomerne på en dårlig StabiliTrak?

Symptomer på Service StabiliTrak

Tab af motorkraft. Hårdt skift af gear. Fejlkoder som C0561 (deaktiveret ABS), P0011 (dårlig positionering af knastaksel), P0521 (problemer med motorolietryksensor), P0121 (problemer med pedalpositionssensor), P0304 (fejlantændelse på cylinder 4 påvist) osv.

Hvad er årsagen til, at lyset for stabilitetskontrol tændes?

Hvad er forskellen på trækkraftkontrol og StabiliTrak?

Den vigtigste forskel mellem de to er følgende: Strækningskontrolsystemer forhindrer kun hjulene i at spinde. Elektroniske stabilitetskontrolsystemer kan faktisk påvirke bilens styring. Et godt eksempel på ESC-systemer som StabiliTrak er kørsel på is eller sne.

Hvad er årsagen til, at lyset for stabilitetskontrol tændes?

Hvordan slukker jeg for bilens stabilitetsassistent?

Tænd eller sluk for VSA

Druk på knappen VSA OFF, og hold den nede, indtil du hører et bip, for at slå VSA til eller fra. VSA OFF-indikatoren vises, når systemet er slået fra.