Vil Frakobling Af Batteriet Nulstille Koder?

Vil det nulstille TCM'en, hvis batteriet afbrydes?

Afbrydelse af batteriet kan forårsage problemer og enhver anden strømafbrydelse. Afbrydelse af batteriet vil nulstille TCM og slette alle dine radio-forudindstillinger, ur og dørlås-koder.

Vil frakobling af batteriet nulstille koder?

Hvordan sletter man OBD-koder?

Sådan her kan du slette den irriterende kontrollampe med en scanner:

  • Grib scanneren, og tilslut interfacekablet eller enheden til OBD2-porten i dit køretøj.
  • Sæt tændingen på ON.
  • Tryk på READ-knappen i scanningsværktøjet.
  • Dryk på knappen ERASE på scanneren for at slette fejlkoden.